Reacon background

11 grudnia 2018

Rotunda PKO Bank Polski S.A.

Prace na Inwestycji pn. „Rotunda PKO Bank Polski S.A.” dobiegają końca. Na ukończeniu są prace związane z zamknięciem elewacji zewnętrznej oraz dachu budynku. Trwają prace wykończeniowe w środku budynku oraz prace związane z wykonaniem elementów zewnętrznych. Firma Reacon prowadzi Wielobranżowy Nadzór Inwestorski oraz pełni rolę Inwestora Zastępczego na Inwestycji.