Reacon background

Zarządzanie procesem przygotowania Inwestycji medycznych

Doradztwo w procesie przygotowania inwestycji medycznych – o czym warto wiedzieć?

Zarządzanie projektem związanym z realizacją Inwestycji o przeznaczeniu medycznym wymaga wieloletniego doświadczenia i szerokiej wiedzy z zakresu wąskiej branży, którą niewątpliwe jest technologia i funkcja medyczna. Jesteśmy w pełni świadomi, że zarządzanie procesem realizacji placówki o profilu medycznym ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też przy tworzeniu projektów tego typu warto skorzystać z pomocy odpowiedzialnych ekspertów zespołu Reacon. Nasi fachowcy zaproponują profesjonalne doradztwo w procesie przygotowania inwestycji medycznych. Przygotują odpowiedni plan działania dopasowany do konkretnych potrzeb projektu i wymagań Klienta, a także będą towarzyszyć Inwestorowi na każdym etapie realizacji zadania. Stałe wsparcie w zakresie zarządzania i nadzór nad prowadzonymi pracami są gwarancją zakończenia projektu z sukcesem. Warto podkreślić, że Inwestycja medyczna jest szczególnie wymagającym zadaniem, a jej sukces zależy od wielu bardzo istotnych, wymagających odpowiedniego zaplanowania i przewidzenia czynników.

Co należy uwzględnić w procesie przygotowania inwestycji medycznych?

Jedną z najważniejszych kwestii przy projektowaniu placówek medycznych jest uwzględnienie profilu i potrzeb przyszłych pacjentów oraz personelu, który będzie świadczył usługi zdrowotne. Należy pamiętać, że jakość świadczonej opieki pozostaje najważniejsza, właściwie zarządzany projekt może odgrywać ważną rolę w sposobie jej odczuwania. Finalni użytkownicy, pacjenci powinni mieć stałe poczucie, że nadal są ważnymi jednostkami i nadal stanowią część szerszego świata. Zarządzanie realizacją obiektów z takim przeznaczeniem prowadzone jest przez zespół wykfalifikowanych w tym zakresie inżynierów i oparte przede wszystkim na doświadczeniu oraz wiedzy praktycznej i teoretycznej w wąskiej dziedzinie sektora budownictwa medycznego. Powyższe pozwala patrzeć, planować i myśleć z odpowiednim wyprzedzeniem co znacznie minimalizuje ryzyko ewentualnych błędów. Warto podkreślić, że każdy błąd popełniony na którymkolwiek etapie planowania i realizacji inwestycji będzie miał wpływ na rentowność i przyszłe funkcjonowanie placówki, i finalnie może się wiązać z ryzykiem utraty zdrowia lub nawet życia przyszłych pacjentów.

Bardzo istotną kwestią we wstępnej fazie projektu jest właściwe zaplanowanie i rozmieszczenie poszczególnych przestrzeni funkcjonalnych obiektu oraz wdrożenie rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie pacjentów i personelu medycznego. Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo i czystość są nadrzędne w każdej placówce opieki zdrowotnej, a określone grupy pacjentów mają zwykle specyficzne potrzeby w zakresie swojego otoczenia. Należy jednak pamiętać, że oprócz aspektów wizualnych, technicznych i użytkowych istotne i często nadrzędne znaczenie mają obowiązujące przepisy prawa budowlanego i szczegółowych warunków technicznych. Odpowiednie doradztwo jest więc niezbędne. Dzięki wielobranżowemu wykształceniu naszych inżynierów Inwestor zyskuje pewność, że wszystkie prace projektowe i wykonawcze zostaną zrealizowane z zachowaniem wszelkich przepisów i norm BHP. Znajomość najnowszych osiągnięć technologicznych umożliwi maksymalne zoptymalizowanie kosztów oraz stworzenie niezbędnych udogodnień dla poszczególnych grup pacjentów i personelu medycznego.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Na czym polega zarządzanie realizacją obiektów o charakterze medycznym?

Do osiągnięcia najlepszego efektu końcowego nie wystarczy samo przygotowanie planu inwestycji. Równie ważna jest jego odpowiednia realizacja. W tej kwestii Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie i doradztwo naszego zespołu. Po uzgodnieniu ogólnych założeń, standardu i specyfiki obiektu oraz uwzględnieniu czynników ryzyka i konsekwencji ewentualnych błędów, a także przyjęciu strategii w porozumieniu z Inwestorem nasza kadra doświadczonych inżynierów może przystąpić do realizacji odpowiednio przygotowanego projektu Inwestycji.

Jak przebiega praca? Wsparcie Inwestora zapewniamy już na etapie analizy i oceny formalno-technicznej planowanego przedsięwzięcia przez sporządzenie raportu technicznego Due Dilligence nieruchomości. W kolejnym kroku przygotowujemy przetarg na wybór biura projektowego. Rekomendowana przez nas jednostka projektowa ma duże doświadczenie, odpowiednią kadrę i specjalizuje się w projektowaniu obiektów o przeznaczeniu medycznym. W trakcie fazy projektowania analizujemy szczegółowe założenia funkcjonalne, standard oraz cele przedsięwzięcia niezbędne do przygotowania koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego Inwestycji. Inwestor może liczyć na stałe wsparcie zespołu Reacon na etapie pozyskiwania dokumentów formalnych i niezbędnych pozwoleń na realizację Projektu. Po dopełnieniu wszystkich formalności i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przystępujemy do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy prac. Zespół Reacon przeprowadzi przetarg w oparciu o gotowe i sprawdzone procedury i własne „know how”. Finalnym wynikiem będzie rekomendacja kilku najlepszych ofert do ostatecznych negocjacji i wyboru przez Inwestora.

W trakcie realizacji Inżynierowie nieustannie kontrolują pracę i sprawdzają, czy postępy są zgodne z projektem oraz przyjętymi standardami, jakością i harmonogramem. Oprócz tego, specjaliści z naszej firmy sporządzają protokoły z przebiegu prac, opracowują raporty oraz przygotowują rozliczenia dla wykonawców. Po ukończeniu realizacji inwestycji czuwają nad procedurą odbiorową obiektu medycznego, a także rozliczeniem końcowym kontraktu generalnego wykonawcy.
Profesjonalne zarządzanie realizacją obiektów o charakterze medycznym jest niezbędne do osiągnięcia końcowego sukcesu. Powierzając to zadanie naszej firmie, zyskują Państwo gwarancję rzetelnej i terminowej realizacji zlecenia. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim potrzebami Klienta, dlatego też do każdej inwestycji przystępujemy w pełni zdeterminowani i gotowi do przezwyciężania wszelkich trudności.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas