Reacon background

Monitorowanie Inwestycji na potrzeby banków i innych jednostek finansujących. (Bank, Fund monitoring)

  • Monitoring realizacji Inwestycji (raporty miesięczne)
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej (dokumenty formalne, kosztorysy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, standardy, umowy z wykonawcami i gestorami sieci, etc.)
  • Kontrola budżetu Inwestycji, zatwierdzanie płatności wykonawców
  • Analiza ryzyk mających wpływ na termin realizacji i budżetu Inwestycji, propozycja działań naprawczych
  • Kontrola zapisów w dzienniku budowy
  • Wizyty na terenie monitorowanej Inwestycji, udział w spotkaniach z projektantami i wykonawcami, sporządzanie dokumentacji fotograficznej
  • Kontrola jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych
  • Kontrola postępu robót względem zatwierdzonego harmonogramu
  • Analiza i opiniowanie umów zawieranych z wykonawcami

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas