Reacon background

17 marca 2020

Budowa osiedla mieszkaniowego „Miasteczko Greenwood” w Warszawie  – Etap II

W trakcie realizacji budowa 176 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 6 budynkach o powierzchni całkowitej  19 640 m². Obecnie wykonywane są posadzki w częściach wspólnych, malowanie mieszkań oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania. Równolegle prowadzone prace w zakresie zagospodarowania terenów zewnętrznych tj. budowa układu komunikacyjnego – dróg, chodników i miejsc postojowych wraz z uzbrojeniem terenu w instalacje oświetleniową oraz instalacje automatycznego nawadniania. Projekt realizowany zgodnie z założonym harmonogramem.