Reacon background

ETAP 3 osiedla „Miasteczko Greenwood”

Budowa osiedla mieszkaniowego „Miasteczko Greenwood” w Warszawie – Etap III

W trakcie realizacji 178 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 6 budynkach o powierzchni całkowitej  18 350 m². Aktualnie wykonywane są ściany osłonowe i między lokalowe. W garażach trwają prace związane z montażem poziomów instalacji sanitarnych, na terenie zewnętrznym trwa formowanie skarp i nasypów. Projekt realizowany zgodnie z założonym harmonogramem.