Reacon background

Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie

Inwestor – Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.

Przebudowa zabytkowej restauracji w Łazienkach Królewskich.
Zakres usług – Wielobranżowy Inspektor Nadzoru.
Powierzchnia całkowita – 2 500 m²
Realizacja: 01.2014-04.2014

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas