Reacon background

Rezydencja prywatna w centrum Warszawy

Inwestycja – dom jednorodzinny z garażem podziemnym i windą

Inwestor – prywatny,

Konstrukcja: żelbetowa, głębokie fundamentowanie z budynkiem sąsiednim w ostrej granicy zabudowy,

Powierzchnia – 700 m²

Zakres usług: Wielobranżowy nadzór inwestorski

Czas realizacji: 14 miesięcy