Reacon background

Ursa Park

Inwestor – Ursa Park Smart City Sp. z o.o. Sp.k.

Zakres usług – Wielobranżowy Inspektor Nadzoru

Powierzchnia – 20 826 m² PUM

Realizacja – 07.2017 – 06.2019