Reacon background

Zarządzanie kosztami Inwestycji

 • Przygotowanie wstępnego, szacunkowego budżetu Inwestycji
 • Opracowanie budżetu szczegółowego w oparciu o dokumentację projektową i standardy wykończenia obiektu
 • Sporządzenie harmonogramu kosztów (cash-flow) w oparciu o harmonogram realizacji Inwestycji
 • Kontrola kosztów na etapie przetargu i realizacji – roboty zamienne, dodatkowe, bilansowanie robót zaniechanych, etc.
 • Weryfikacja i akceptacja miesięcznych przerobów wykonawcy
 • Rekomendowanie płatności częściowych
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących
 • Analiza i zestawienie ryzyk mających wpływ na koszt realizacji
 • Sporządzanie miesięcznych raportów kosztowych z uwzględnieniem postępu robót
 • Oszacowanie kosztów końcowych projektu
 • Uzgodnienie i rozliczenie końcowe Inwestycji

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

[contact-form-7 id=”395″ title=”Szybki kontakt”]