Reacon background

Zarządzanie kosztami Inwestycji

 • Przygotowanie wstępnego, szacunkowego budżetu Inwestycji
 • Opracowanie budżetu szczegółowego w oparciu o dokumentację projektową i standardy wykończenia obiektu
 • Sporządzenie harmonogramu kosztów (cash-flow) w oparciu o harmonogram realizacji Inwestycji
 • Kontrola kosztów na etapie przetargu i realizacji – roboty zamienne, dodatkowe, bilansowanie robót zaniechanych, etc.
 • Weryfikacja i akceptacja miesięcznych przerobów wykonawcy
 • Rekomendowanie płatności częściowych
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących
 • Analiza i zestawienie ryzyk mających wpływ na koszt realizacji
 • Sporządzanie miesięcznych raportów kosztowych z uwzględnieniem postępu robót
 • Oszacowanie kosztów końcowych projektu
 • Uzgodnienie i rozliczenie końcowe Inwestycji

Zarządzanie kosztami Inwestycji. Cost Management

Zarządzanie kosztami ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia, a co za tym idzie rentowności Inwestycji. Zaczynając od wstępnego oszacowania, przez kontrolę i monitorowanie, niezbędną optymalizację w trakcie realizowania projektu, aż po końcowe rozliczenie – na każdym etapie powinno się dokładnie nadzorować przepływy i stan budżetu. Zadanie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej, ale również znajomości i kondycji rynku., Dlatego warto zapewnić zewnętrzne zarządzanie kosztami Inwestycji. Cost Management to nie tylko wycena realizacji projektu. W Reacon proponujemy kompleksową usługę, która obejmuje opracowanie, stałą weryfikację i kontrolę, optymalizację oraz czytelne i zrozumiałe dla Inwestora podsumowanie całościowych kosztów Inwestycji. Pomagamy zwiększać rentowność przedsięwzięcia, ustalając optymalny budżet, który spełnia wszystkie oczekiwania i założenia Klienta. Zarządzamy finansami podczas całego procesu inwestycyjnego – od zakupu nieruchomości, przez projektowanie, realizację, aż do rozliczenia końcowego projektu.

Przewidywanie i szacowanie ryzyk oraz bieżąca kontrola kosztów to podstawowe działania w przypadku realizowania każdej Inwestycji. Nasze podejście do zarządzania kwestiami finansowymi wynika z prawdziwego zaangażowania w maksymalizację zwrotu dla naszych Klientów. Podstawą efektywności Reacon jest przede wszystkim doświadczony zespół, dbający zawsze o interesy i dobre imię Inwestora. Wykwalifikowani eksperci stale szacują ryzyko i minimalizują wpływ ewentualnych zagrożeń. Prognozy i szacunki kosztów są przedstawiane i aktualizowane na bieżąco dla każdego rodzaju projektu, w wielu różnych sektorach. Przekłada się to na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji, brak problemów na poszczególnych etapach wykonawstwa, a także często wymierne oszczędności dla Inwestora.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Optymalizacja kosztów. Value engineering

Optymalizacja kosztów to stały element praktycznie każdego projektu. Reacon świadczy usługi z zakresu Value engineering na każdym etapie procesu inwestycyjnego, opierając się na sprawdzonych procedurach, profesjonalnych modelach kosztów oraz precyzyjnych, aktualnych danych rynkowych. Posiadamy bogate doświadczenie w ustalaniu szczegółowych kosztorysów i całościowych budżetów Inwestycj. Wybieramy rozwiązania optymalne pod względem finansowym, dokładnie przewidując, jak ogólne zamierzenia projektowe i cele Klienta mogą wpłynąć na ostateczny bilans inwestycji. Kontrolujemy Cash Flow w oparciu o sporządzony harmonogram realizacji Inwestycji. Prowadzimy ciągłą analizę ryzyka poszczególnych działań i w oparciu o zebrane dane rekomendujemy rozwiązania, po których następuje uzgodniona z Klientem optymalizacja kosztów. Wyniki działań związanych z prowadzonym procesem Value engineering przedstawiamy w miesięcznych raportach kosztowych uwzględniających postęp prac, wykorzystanie środków, zgodność z przyjętymi założeniami oraz ciągłe monitorowanie i szacowanie ryzyka. Dzięki temu można nieustannie kontrolować budżet, minimalizować zagrożenia i błyskawicznie reagować w przypadku jakichkolwiek komplikacji.

Przygotowanie budżetu inwestycji – analiza

Ściśle współpracujemy z przedstawicielami instytucji finansujących – Klienci mają pewność, że ryzyko związane z przestojem, spowodowanym problemami z płatnościami, jest ograniczone do minimum. Wspieramy profesjonalne przygotowanie budżetu inwestycji – analiza stworzona przez naszych specjalistów pozwoli zminimalizować ryzyko wszelkich nieplanowanych wydatków. Dzięki prowadzonej przez nas optymalizacji kosztów Inwestorzy mieszczą się w założonych budżetach, a często również oszczędzają pieniądze, które mogą przeznaczyć na inne projekty.

Analiza ryzyka

Każde przedsięwzięcie budowlane wymaga dokładnego oszacowania kosztów już na etapie planowania projektu. Zajmujemy się m.in. przygotowaniem budżetu inwestycji dla naszych Klientów. Analiza ryzyka dostarcza praktycznych informacji, które pozwalają efektywnie planować przepływy środków finansowych. Identyfikacja potencjalnych niekorzystnych zdarzeń, mogących wpłynąć na Cash Flow organizacji, jest niezwykle ważne. Dzięki naszemu wsparciu Inwestorzy są w stanie podejmować lepsze decyzje zakupowe i szybciej oceniać oferty wykonawców i dostawców. Odpowiednie przygotowanie do realizacji określonego projektu oddziałuje również na jego ostateczną jakość, termin ukończenia prac oraz zadowolenie przyszłych najemców lub użytkowników. Budżet inwestycji przygotowany przez doświadczonych specjalistów Reacon będzie miał znaczący wpływ na rentowność przedsięwzięcia. Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania owocnej współpracy.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas