Reacon background

Koordynacja aranżacji powierzchni biurowych i handlowych

 • Doradztwo techniczne na etapie negocjacji umowy najmu
 • Weryfikacja zakresu prac i przygotowanie załącznika kosztowego do umowy między wynajmującym, a najemcą
 • Przygotowanie i wprowadzenie procedur dotyczących przepływu dokumentacji, zatwierdzania dokumentacji projektowej, realizacji prac, odbioru wykonanych robót
 • Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy oraz organów administracji państwowej
 • Nadzór nad postępem i jakością wykonywanych robót
 • Odbiór i przekazywanie powierzchni najmu
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • Przygotowanie i koordynacja procedury odbiorowej, udział w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu

Aranżacje powierzchni najmu:

 • Doradztwo w przygotowaniu lub wykonanie planu powierzchni (Test to Fit)
 • Uzgodnienia, decyzje, postanowienia urzędowe, opinie służb, etc.
 • Udział w procesie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wykonanie założeń projektowych, projekt budowlany, wielobranżowy i wykonawczy
 • Przygotowanie wstępnego kosztorysu robót, optymalizacja kosztów
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, negocjowanie warunków umowy, koordynacja i nadzór nad realizacją prac
 • Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy i wykonawcy. Prowadzenie narad koordynacyjnych, raportowanie
 • Przygotowanie i udział w procedurze odbiorowej, przekazanie lokalu do użytkowania
 • Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

[contact-form-7 id=”395″ title=”Szybki kontakt”]