Reacon background

Koordynacja aranżacji powierzchni biurowych i handlowych

 • Doradztwo techniczne na etapie negocjacji umowy najmu
 • Weryfikacja zakresu prac i przygotowanie załącznika kosztowego do umowy między wynajmującym, a najemcą
 • Przygotowanie i wprowadzenie procedur dotyczących przepływu dokumentacji, zatwierdzania dokumentacji projektowej, realizacji prac, odbioru wykonanych robót
 • Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy oraz organów administracji państwowej
 • Nadzór nad postępem i jakością wykonywanych robót
 • Odbiór i przekazywanie powierzchni najmu
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • Przygotowanie i koordynacja procedury odbiorowej, udział w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu

Aranżacje powierzchni najmu:

 • Doradztwo w przygotowaniu lub wykonanie planu powierzchni (Test to Fit)
 • Uzgodnienia, decyzje, postanowienia urzędowe, opinie służb, etc.
 • Udział w procesie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wykonanie założeń projektowych, projekt budowlany, wielobranżowy i wykonawczy
 • Przygotowanie wstępnego kosztorysu robót, optymalizacja kosztów
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, negocjowanie warunków umowy, koordynacja i nadzór nad realizacją prac
 • Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy i wykonawcy. Prowadzenie narad koordynacyjnych, raportowanie
 • Przygotowanie i udział w procedurze odbiorowej, przekazanie lokalu do użytkowania
 • Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym

Koordynacja najemców. Tenant Coordination

W Reacon doskonale rozumiemy znaczenie relacji właściciela nieruchomości komercyjnej z przyszłymi najemcami, czyli bezpośrednimi użytkownikami. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie w koordynacji najemców nabyte w trakcie realizacji wielkopowierzchniowych obiektów usługowo-handlowych i biurowych. Łącząc wiedzę, pasję i zaangażowanie wraz z umiejętnościami zarządczymi, zapewniamy najwyższy poziom oferowanych usług. Zakres zadań realizowanych przez ekspertów Reacon obejmuje fazy od negocjacji warunków technicznych umów, poprzez prace projektowe, kontrolę nad prowadzonymi pracami adaptacyjnymi, odbiór poszczególnych etapów robót i rozliczenie kosztów, na otwarciu lokalu kończąc. Od remontu i renowacji przez rozbudowę, aż po nowe inwestycje – w każdym przypadku realizujemy plan, mający na celu tworzenie dobrych relacji oraz maksymalizację potencjału danego projektu. Proponujemy rozwiązania, które efektywnie dostosowują cele właścicieli nieruchomości do celów najemców, aby ostateczny rezultat był najwyższej jakości przy możliwie najniższych kosztach.

Koordynacjanajemców to nasza kompleksowa usługa. Tenant Coordination w Reacon możemy rozpocząć już od etapu przygotowania podręcznika najemcy, gdzie określamy podstawowe wytyczne do projektowania, rozdział prac między wynajmującym, a potencjalnym najemcą, wymagania co do standardu wykończenia lokalu oraz opisujemy cały proces koordynacji i niezbędne działania stron, których finalnym celem jest terminowe otwarcie lokalu. Koordynujemy pracę poszczególnych podmiotów, zwracając uwagę na każdy detal. Dokonujemy odbioru wykonanych robót, weryfikujemy dokumentację powykonawczą i przekazujemy powierzchnię najemcy. Finalnie przeprowadzamy rozliczenie końcowe między stronami.

Koordynacja najemców Reacon to również wsparcie w procedurach formalnych na etapie uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie lokalu. Dbamy o najwyższe standardy etyczne, zachowując uczciwość i transparentność usług. Nasze działania opieramy na obowiązujących przepisach administracyjnych i technicznych.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Zarządzanie procesem aranżacji. Fit-out Management

Nasza oferta koncentruje się również na kontrolowaniu procesu przygotowania lokali usługowych do użytkowania. To bardzo komfortowe rozwiązanie dla wynajmującego oraz najemcy. Inwestorzy coraz częściej decydują się na zewnętrzne zarządzanie procesem aranżacji. Fit-out Management, prowadzony przez specjalistów Reacon, ułatwia realizację danego projektu na wielu polach. To przede wszystkim bezproblemowe załatwienie formalności – zajmujemy się skompletowaniem wszystkich decyzji, uzgodnień, czy opinii służb. Pomagamy przygotować niezbędne plany i zdobyć pozwolenie na budowę. Nasi klienci mają również gwarancję, że przy ich inwestycjach będą pracować wykwalifikowani fachowcy. Nie muszą szukać ich na własną rękę – posiadamy bazę sprawdzonych wykonawców.

Decydując się na Fit-out Management można także efektywnie skrócić czas realizacji całego projektu. Poszczególne zadania są wykonywane bez zbędnych opóźnień. Zapewniamy profesjonalną koordynację i nadzór nad prowadzonymi pracami. Dbamy o to, by zawsze dotrzymywać ustalonych z klientem terminów i standardów. W wielu przypadkach współpraca z nami oznacza również realne oszczędności – na każdym etapie projektu pomagamy w optymalizacji kosztów. Regularnie raportujemy nasze postępy, więc Inwestor dysponuje zawsze aktualnymi informacjami na temat prowadzonych działań. Wreszcie – możemy zająć się całą procedurą odbioru danego lokalu, przekazać go do użytkowania oraz zaoferować wsparcie w okresie gwarancyjnym. Wszystko po to, by proces aranżacji i samo użytkowanie nieruchomości przebiegało bez żadnych komplikacji.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas