Reacon background

Wielobranżowy nadzór inwestorski

  • Pełnienie obowiązków wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami polskiego prawa
  • Kontrola jakości, postępu prac projektowych i budowlanych
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Kontrola przestrzegania podstawowych przepisów BHP na budowie
  • Weryfikacja zgodności i jakości prac budowlanych w odniesieniu do standardów Inwestora
  • Udział w procedurze odbiorowej obiektu
  • Kontrole gwarancyjne, odbiory lokatorskie

Dlaczego warto zlecić nam wielobranżowy nadzór inwestorski?

Proponujemy Państwu kompleksową usługę obejmującą wielobranżowy nadzór inwestorski, dający możliwość całościowej, bieżącej weryfikacji przebiegu realizacji inwestycji. Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zakłada pełnienie funkcji inspektora nadzoru na każdym etapie prowadzonych robót: od ich rozpoczęcia, przez odbiory częściowe prac, aż do uzyskania końcowych odbiorów i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Na placu budowy, monitorujemy zgodność prowadzonych prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami wiedzy technicznej. Swoją ofertę kierujemy do Inwestorów, dla których priorytetem jest posiadanie pełnej wiedzy na temat stanu zaawansowania prac, postępu względem uzgodnionego harmonogramu, kontroli jakości oraz przestrzegania bezpieczeństwa na placu budowy.

Korzystając z naszej oferty, zyskują Państwo gwarancję kompleksowego wsparcia procesu inwestycyjnego. Tworzymy zespół doświadczonych, uprawnionych profesjonalistów, inżynierów z wieloletnim stażem w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Indywidualne podejście do każdego zlecenia, wypracowane na przestrzeni lat, metody działania oraz wiedza inżynierska naszych ekspertów to gwarancja owocnej współpracy i skutecznego nadzorowania przebiegu Inwestycji w imieniu Inwestora.

Nadzór procesów projektowych i weryfikacja dokumentacji projektowej

Z odpowiednim zaangażowaniem podchodzimy do każdej realizacji, nadzorując nie tylko plac budowy, jakość i stan zaawansowania robót, ale także wymogi formalne i rozwiązania techniczne dla konkretnej inwestycji. Weryfikacja dokumentacji projektowej to jedna z kluczowych usług, jakie proponujemy Państwu w ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Drobiazgowo sprawdzamy wszystkie dokumentny związane z realizacją inwestycji już na etapie koncepcji, przez projekt budowlany, wykonawczy na dokumentacji powykonawczej kończąc. Oceniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami, zapisami umów, standardami inwestorskimi, wprowadzonymi zmianami i treścią wewnętrznych ustaleń. Standardową usługą świadczoną przez Reacon są przeglądy gwarancyjne w już ukończonych inwestycjach. Naszą podstawową misją jest odciążenie Inwestora od wszelkich formalności związanych z nadzorowaniem budowy, przy jednoczesnym bieżącym informowaniu o stanie zaawansowania robót, ale także wszelkich, ewentualnych nieprawidłowościach.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Rzetelne odbiory lokatorskie

W ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zajmujemy się reprezentowaniem Inwestora przed nabywcami lokali mieszkalnych i usługowych. Na etapie końcowym Inwestycji pomagamy skutecznie przeprowadzić odbiory lokatorskie z uwzględnieniem zleconych do realizacji zmian lokatorskich. Wdrażamy wcześniej przygotowaną i uzgodnioną z Inwestorem procedurę odbiorową. Przygotowujemy harmonogram odbiorów, niezbędne wzory dokumentów, bierzemy czynny udział w odbiorze usterkowym lokalu i finalnie w przekazaniu lokalu bez usterek. Sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone odbiory lokatorskie stanowią często wizytówkę dla Inwestora, gruntownie podnoszą znaczenie marki i zwiększają liczbę przyszłych zadowolonych Klientów.

Kontrola przestrzegania BHP na budowie i przeglądy gwarancyjne

Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP stanowi jeden z kluczowych aspektów powodzenia projektu. świadczymy usługi z zakresu kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Szczególną wagę przywiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad BHP przez wszystkie osoby wykonujące prace bezpośrednio na terenie placu budowy. Kontroli szczegółowej podlegają podstawowe dokumenty pracowników tj: badania lekarskie, szkolenia BHP, instrukcje bezpiecznego wykonywania prac oraz instrukcje stanowiskowe, organizacja placu budowy, oznakowanie terenu budowy, jakość sprzętu oraz egzekwowanie już wydanych zaleceń. Dbamy, by pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejącego ryzyka i podejmujemy działania, mające na celu minimalizowanie ewentualnych wypadków związanych z utratą zdrowia lub życia.

Wieloletnie doświadczenie zespołu inspektorów, zaangażowanych w prowadzone projekty oraz doskonała znajomość branży budowlanej i deweloperskiej pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera w zakresie świadczonych usług. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych Właścicieli, Zarządców obiektów budowlanych, zapewniamy pełne wsparcie w procesach kontrolnych oraz audytach okresowych nieruchomości.. Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy. Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje oraz długoletni staż na rynku zagwarantują niezbędne wsparcie, a także bezpieczeństwo Państwa obiektu w trakcie wieloletniego użytkowania.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas