Reacon background

Analizy i raporty techniczne nieruchomości

Zakres opracowania raportu due diligence określany jest indywidulanie z Klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Celem sporządzenia raportu technicznego może być m.in.:

  • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
  • Sprawdzenie możliwości zabudowy w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
  • Analiza cech terenu nieruchomości m.in. pod względem możliwości komunikacyjnych, przyłączenia mediów, panujących warunków geologicznych
  • Ocena ryzyk mogących mieć wpływ na późniejszą wartość i funkcjonalność nieruchomości
  • Analiza ewentualnych założeń inwestycyjnych, wskazanie ryzyk, rozwiązań zamiennych
  • Przedstawienie oceny założeń inwestycyjnych przed zakupem nieruchomości
  • Sprawdzenie i ocena stanu technicznego budynku znajdującego się na danej nieruchomości
  • Oszacowanie i przedstawienie kosztów planowanej inwestycji w oparciu o zgromadzone dane

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

[contact-form-7 id=”395″ title=”Szybki kontakt”]