Reacon background

Zarządzanie inwestycją w systemie przetargowym

 • Uzgodnienie głównych założeń i strategii realizacji projektu z Inwestorem
 • Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
 • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa
 • Przygotowanie ogólnego i szczegółowego harmonogramu robót
 • Opracowanie procedury przetargowej
 • Podział prac na pakiety branżowe zgodne z dokumentacją projektową
 • Przygotowanie budżetu Inwestycji z uwzględnieniem pakietowania prac
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla poszczególnych pakietów
 • Koordynacja procesu przetargowego i rekomendacja wykonawców
 • Udział w przygotowaniu umowy o wykonanie poszczególnych zakresów robót
 • Przygotowanie placu i zaplecza budowy
 • Wprowadzenie, koordynacja, nadzór prac poszczególnych wykonawców
 • Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
 • Nadzór inwestorski – kontrola jakości, postępu robót względem projektu, standardów i uzgodnionego harmonogramu Inwestycji
 • Kontrola budżetu Inwestycji, rozliczanie poszczególnych wykonawców, weryfikacja protokołów przerobowych
 • Współpraca z instytucją finansującą
 • Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
 • Przygotowanie procedury odbiorowej obiektu
 • Koordynacja procedury odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
 • Rozliczenie końcowe projektu

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

[contact-form-7 id=”395″ title=”Szybki kontakt”]