Reacon background

Zarządzanie procesem przygotowania realizacji Inwestycji budowlanej (Design Management, Pre-Construction)

  • Doradztwo na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego
  • Weryfikacja założeń projektowych pod względem wymogów formalnych (m.in. plan zagospodarowania, warunki zabudowy, kwestie urzędowe, administracyjne, warunki techniczne)
  • Opracowanie i weryfikowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
  • Opracowanie i weryfikowanie wstępnego budżetu Inwestycji
  • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
  • Analiza i zestawienie głównych ryzyk projektu

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas