Aktualności
sierpień 2020

ETAP 2 OSIEDLA „MIASTECZKO GREENWOOD”

Budowa osiedla mieszkaniowego „Miasteczko Greenwood” w Warszawie – Etap II

W trakcie realizacji budowa 176 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 6 budynkach o powierzchni całkowitej 19 640 m². W czerwcu osiedle uzyskało prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Obecnie trwają końcowe odbiory inwestorskie.