Aktualności
marzec 2023

Nadwiślańskie Kaskady Home Invest to już rzeczywistość.

Inwestycja realizowana wspólnie z Grupą Kapitałową Home Invest już blisko ukończenia.

Zakończono główne prace elewacyjne. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. mała architektura, dojścia, chodniki, kształtowanie przestrzeni wspólnych. Wewnątrz budynku wykonana już większość prac w lokalach mieszkalnych, montowane są drzwi wejściowe do lokali, w toku roboty wykończeniowe części wspólnych.

Na powierzchni hali garażowej budynku wykonawca realizuje prace w zakresie organizacji ruchu i oznakowania miejsc postojowych. Trwają ostatnie prace instalacyjne przed odbiorami i uruchomienim kotłowni.