Aktualności
czerwiec 2023

Strategiczna Inwestycja Hermes Fulfilment o powierzchni blisko 4ha.

Firma HERMES FULFILMENT, centralny dostawca usług dla Grupy OTTO w zakresie zarządzania magazynem, obsługi zwrotów i logistyki, wybrał REACON jako zarządzającego projektem i nadzór techniczny, w trakcie realizacji Inwestycji, polegającej na przystosowaniu obiektu według wytycznych Klienta. Zespół inżynierów REACON zapewnia pełne wsparcie HERMES w zakresie ustalenia procesów i procedur projektowych, zarządzania aspektami technicznymi umowy najmu, nadzoru rozwiązań i zmian projektowych pod względem kosztowym, terminowym i jakościowym.

Budynek o powierzchni 40 000 m2 stanowi jeden z obiektów parku logistycznego CTPark Iłowa, zlokalizowanego na skrzyżowaniu międzynarodowej trasy E36 (Berlin-Wrocław). To strategiczny wybór w zakresie logistyki transgranicznej oraz doskonałe rozwiązanie dla producentów chcących rozszerzyć swoją działalność lub przenieść się na inne tereny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Centrum logistyczne HERMES zapewni około 3000 nowych, stabilnych miejsc pracy dla mieszkańców okolicznych regionów. W pierwszej, uruchomionej hali zwrotów już pracuje 240 osób. Do końca 2023 roku będzie ich 600, a docelowo firma z branży e-commerce będzie zatrudniać 3 tysiące ludzi! Aktualnie trwają prace budowlane w zakresie rozbudowy części socjalnej i biurowej oraz związane z montażem technologii hali.