Usługi

Fit out
project management

Oferta REACON koncentruje się wnież na koordynacji zarządzaniu procesem aranżacji powierzchni biurowych usługowych pod klucz. To bardzo komfortowe rozwiązanie dla wynajmującego oraz najemcy. Inwestorzy coraz częściej decydują się na zewnętrzne zarządzanie procesem prac wykończeniowychFit-out Management, prowadzony przez specjalistów REACON, atwia realizację danego projektu na wielu polach. To przede wszystkim bezproblemowe załatwienie formalności: skompletowanie wszystkich decyzji, uzgodnień, czy opinii oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych planóprojektówielobranżowychKlienci REACON mają wnież gwarancję, żza realizację inwestycji dą odpowiedzialni wykwalifikowani fachowcy. Nie muszą szukać ich na asną kę, ponieważ REACON możudostępnić bazę sprawdzonych, rekomendowanych przez innych inwestorówykonawców.

Zarządzanie procesem aranżacji

Decydując się na Fit-out Management można także efektywnie skrócić czas realizacji całego projektu. Poszczególne zadania są wykonywane bez zbędnych opóźnień, ponieważ zapewniona jest profesjonalna koordynacja i nadzór nad prowadzonymi pracami, a także dbałość o to, by zawsze dotrzymywać ustalonych z klientem terminów i standardów.

W wielu przypadkach współpraca z firmą REACON oznacza również realne oszczędności – na każdym etapie projektu oferowana jest pomoc w optymalizacji kosztów. Regularnie raportowane są  postępy prac, więc inwestor dysponuje zawsze aktualnymi informacjami na temat prowadzonych działań. Ostatecznie  zespół REACON zajmuje  się całą procedurą odbioru danego lokalu, przekazuje go do użytkowania oraz oferuje  wsparcie w okresie gwarancyjnym. Wszystko po to, by proces aranżacji i samo użytkowanie nieruchomości przebiegało bez żadnych komplikacji.

Aranżacje powierzchni najmu

 • doradztwo w przygotowaniu lub wykonanie planu powierzchni (Test to Fit),
 • uzgodnienia, decyzje, postanowienia urzędowe, opinie służb, etc.,
 • udział w procesie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wykonanie założeń projektowych, projekt budowlany, wielobranżowy i wykonawczy,
 • przygotowanie wstępnego kosztorysu robót, optymalizacja kosztów,
 • przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, negocjowanie warunków umowy, koordynacja i nadzór nad realizacją prac,
 • koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy i wykonawcy oraz prowadzenie narad koordynacyjnych i raportowanie,
 • przygotowanie i udział w procedurze odbiorowej, przekazanie lokalu do użytkowania,
 • wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym.

 

Kluczowe procesy | Fit-out management

 • doradztwo techniczne na etapie negocjacji umowy najmu,
 • weryfikacja zakresu prac i przygotowanie załącznika kosztowego do umowy między wynajmującym, a najemcą,
 • przygotowanie i wprowadzenie procedur dotyczących przepływu dokumentacji, zatwierdzania dokumentacji projektowej, realizacji prac, odbioru wykonanych robót,
 • koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy oraz organów administracji państwowej,
 • nadzór nad postępem i jakością wykonywanych robót,
 • odbiór i przekazywanie powierzchni najmu,
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej,
 • przygotowanie i koordynacja procedury odbiorowej, udział w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu.
Powrót do listy usług