Usługi

Koordynacja najemców

W REACON doskonale rozumiane jest znaczenie relacji właściciela nieruchomości komercyjnej z przyszłymi najemcami, czyli bezpośrednimi użytkownikami. REACON wyróżnia się bogatym doświadczeniem w koordynacji najemców nabytym w trakcie realizacji wielkopowierzchniowych obiektów usługowo-handlowych i biurowych. Łącząc wiedzę, pasję i zaangażowanie wraz z umiejętnościami zarządzającymi, eksperci REACON zapewniają najwyższy poziom oferowanych usług.

Zakres zadań realizowanych przez zespół obejmuje fazy od negocjacji warunków technicznych umów, poprzez prace projektowe, kontrolę nad prowadzonymi pracami adaptacyjnymi, odbiór poszczególnych etapów robót i rozliczenie kosztów, na otwarciu lokalu kończąc. Od remontu i renowacji przez rozbudowę, aż po nowe inwestycje – w każdym przypadku realizowany jest plan, mający na celu tworzenie dobrych relacji oraz maksymalizację potencjału danego projektu. Proponowane są rozwiązania, które efektywnie dostosowują cele właścicieli nieruchomości do celów najemców, aby ostateczny rezultat był najwyższej jakości przy możliwie najniższych kosztach.

Koordynacja najemców to  kompleksowa usługa oferowana przez REACON. Tenant Coordination rozpoczyna się już od etapu przygotowania podręcznika najemcy, gdzie określane są podstawowe wytyczne do projektowania, rozdział prac między wynajmującym, a potencjalnym najemcą, wymagania co do standardu wykończenia lokalu oraz opisywany jest cały proces koordynacji i niezbędne działania stron, których finalnym celem jest terminowe otwarcie lokalu. Fachowcy REACON zajmują się koordynacją prac poszczególnych podmiotów, zwracając uwagę na każdy detal. Dokonują odbiorów wykonanych robót, weryfikują dokumentację powykonawczą i przekazują powierzchnię najemcy. Finalnie przeprowadzają także rozliczenie końcowe między stronami.

Koordynacja najemców to również wsparcie w procedurach formalnych na etapie uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie lokalu. Zespół specjalistów REACON dba  o najwyższe standardy etyczne, zachowując uczciwość i transparentność usług oraz opierając swoje działania na obowiązujących przepisach administracyjnych i technicznych.

Powrót do listy usług