Usługi

Nadzór inwestorski

REACON proponuje Państwu kompleksową usługę obejmującą wielobranżowy nadzór inwestorski, dający możliwość całościowej, bieżącej weryfikacji przebiegu realizacji inwestycji. Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zakłada pełnienie funkcji inspektora nadzoru na każdym etapie prowadzonych robót: od ich rozpoczęcia, poprzez odbiory częściowe prac, aż do uzyskania końcowych odbiorów i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Na placu budowy, zespól REACON monitoruje zgodność prowadzonych prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami wiedzy technicznej. Swoją ofertę REACON kieruje do inwestorów, dla których priorytetem jest posiadanie pełnej wiedzy na temat stanu zaawansowania prac i postępu względem uzgodnionego harmonogramu, kontroli jakości oraz przestrzegania bezpieczeństwa na placu budowy.

Dlaczego warto zlecić wielobranżowy nadzór inwestorski

Wybierając ofertę REACON zyskują Państwo gwarancję kompleksowego wsparcia procesu inwestycyjnego. REACON to zespół doświadczonych, uprawnionych profesjonalistów, inżynierów z wieloletnim stażem w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Indywidualne podejście do każdego zlecenia, wypracowane na przestrzeni lat metody działania oraz wiedza inżynierska ekspertów to gwarancja owocnej współpracy i skutecznego nadzorowania przebiegu Inwestycji w imieniu inwestora.

Rzetelne odbiory lokatorskie

W ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego REACON zajmuje się reprezentowaniem inwestora przed nabywcami lokali mieszkalnych i usługowych. Na etapie końcowym inwestycji klient otrzymuje pomoc, aby skutecznie przeprowadzić odbiory lokatorskie z uwzględnieniem zleconych do realizacji zmian lokatorskich. Pracownicy REACON wdrażają wcześniej przygotowaną i uzgodnioną z inwestorem procedurę odbiorową. Przygotowują harmonogram odbiorów, niezbędne wzory dokumentów, biorą czynny udział w odbiorze usterkowym lokalu i finalnie w przekazaniu lokalu bez usterek. Sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone odbiory lokatorskie stanowią  wizytówkę dla inwestora oraz znacząco podnoszą znaczenie marki i zwiększają liczbę przyszłych zadowolonych klientów.

Kontrola przestrzegania BHP na budowie i przeglądy gwarancyjne

Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP stanowi jeden z kluczowych aspektów powodzenia projektu. REACON świadczy usługi z zakresu kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Szczególną wagę przywiązuje do przestrzegania przepisów i zasad BHP przez wszystkie osoby wykonujące prace bezpośrednio na terenie prowadzonych inwestycji.

Kontroli szczegółowej podlegają podstawowe dokumenty pracowników tj: badania lekarskie, szkolenia BHP, instrukcje bezpiecznego wykonywania prac oraz instrukcje stanowiskowe, organizacja placu budowy, oznakowanie terenu budowy, jakość sprzętu oraz egzekwowanie już wydanych zaleceń. Zespól REACON skupia się na tym, aby pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejącego ryzyka i podejmuje działania, mające na celu minimalizowanie ewentualnych wypadków związanych z utratą zdrowia lub życia.

Wieloletnie doświadczenie zespołu inspektorów zaangażowanych w prowadzone projekty oraz doskonała znajomość branży budowlanej i deweloperskiej pozwoliły REACON na zdobycie  pozycji lidera w zakresie świadczonych usług. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, eksperci REACON zapewniają pełne wsparcie w procesach kontrolnych oraz audytach okresowych nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy. Jesteśmy przekonani, że kompetencje specjalistów REACON oraz długoletni staż na rynku zagwarantują niezawodne wsparcie, a także bezpieczeństwo Państwa obiektu w trakcie wieloletniego użytkowania.

Kluczowe procesy | Nadzór inwestorski

  • pełnienie obowiązków wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • kontrola jakości, postępu prac projektowych i budowlanych,
  • kontrola zaawansowana prac atności za wykonany zakres robót,
  • sprawdzanie dokumentacji projektowej,
  • kontrola przestrzegania podstawowych przepisów BHP na budowie,
  • weryfikacja zgodności i jakości prac budowlanych w odniesieniu do standardów Inwestora,
  • udział w procedurze odbioru obiektu,
  • kontrole gwarancyjne, odbiory lokatorskie,
Powrót do listy usług