Usługi

Projekty budowlane

Kompleksowe projektowanie dla firm

Firma REACON świadczy kompleksowe usługi z zakresu projektowania dla klientów z różnych branż. REACON to specjaliści  z bogatym doświadczeniem, dużą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Od lat z sukcesem obsługują firmy polskie i zagraniczne. Oferują wykonywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, przetargowych, wykonawczych i warsztatowych. Realizują także inwentaryzacje, przedmiary, kosztorysy oraz projekty aranżacji wnętrz.

Zespól REACON składa się przede wszystkim z kompetentnych, odpowiednio wykształconych i wykwalifikowanych pracowników. Wszystkie projekty wykonują oni zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami budowlanymi. W trakcie projektowania zapewnione jest profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru właściwych rozwiązań i materiałów.

Projekt koncepcyjny

Oferta REACON zawiera  opracowywanie projektów koncepcyjnych, zawierających podstawowe elementy wyposażenia każdego wnętrza budynku, czy pomieszczenia. Projekt koncepcyjny określa wstępną wizję funkcjonalno-przestrzenną w postaci rzutów obiektu lub powierzchni aranżacji oraz opis standardu wykończenia poszczególnych elementów. Nie zawiera natomiast szczegółowych rozwiązań, które są wskazywane później w projekcie wykonawczym.

Projekt przetargowy

REACON to także specjaliści  w zakresie opracowywania projektów przetargowych, będących uszczegółowieniem projektu budowlanego i koncepcyjnego. Projekt przetargowy stanowi podstawowy materiał do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy prac. Wśród niezbędnych dokumentów znajdują się m.in. rysunki, zestawienia materiałów, przedmiary, kosztorysy oraz szczegółowe specyfikacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Projekt wykonawczy

REACON wykonuje również projekty wykonawcze, które zawierają dokładnie opracowane schematy funkcjonalne obiektów i obejmują znacznie więcej detali w porównaniu np. z projektem budowlanym, czy przetargowym. Projekt wykonawczy obejmuje m.in. rzuty architektoniczne, aranżację wnętrz, rozmieszczenie ścian, podział przestrzeni na strefy, dobór materiałów i kolorów, czy też dobór oświetlenia. Dokumentacja obejmuje swym zakresem rysunki różnych branż np.: konstrukcji, instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych, pożarowych, projekt drogowy, czy zagospodarowania terenu. Zawiera także propozycje elementów wyposażenia oraz opisy materiałowe.

W skład projektu wykonawczego mogą dodatkowo wchodzić: kosztorys szacunkowy, projekty technologiczne, klimatyzacji i ewentualnych wyburzeń. Zawierają one dodatkowo charakterystyczne detale, przekroje, widoki ścian, zestawienia i wykazy poszczególnych elementów np.: zbrojenia, drzwi, okien, balustrad lub innych elementów stalowych. Szczegółowe rysunki wykonawcze mają na celu rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego, jak ma wyglądać wznoszony budynek. W przypadku takiego zapotrzebowania opracowywany jest projekt wykonawczy będący jednocześnie projektem kontraktowym, który stanowi załącznik do umowy o wykonanie robót budowlanych.

Projekt budowlany

REACON zajmuje się także kompleksowym opracowywaniem projektów budowlanych dotyczących inwestycji o dowolnej wielkości. Każdy projekt budowlany jest wykonywany zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zakres projektu budowlanego obejmuje niezbędną dokumentację do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Wśród obowiązkowych dokumentów znajduje się projekt zagospodarowania terenu bądź działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, a także, w zależności od potrzeb: opinia i projekt geotechniczny, wyniki badań geologiczno-inżynierskich, informacja o obszarze oddziaływania obiektu, czy też geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Projekt warsztatowy

Projekt warsztatowy stanowi szczegółową dokumentację, na podstawie, której produkowane są elementy o konkretnych wymiarach i specyfikacji. Sporządzany na podstawie projektów wykonawczych i wymiarów z natury stanowi dla wykonawcy podstawę do przeprowadzenia precyzyjnego montażu.

Projektowanie | kluczowe procesy

  • projekt koncepcyjny,
  • projekt budowlany,
  • projekt przetargowy,
  • projekt wykonawczy,
  • projekt warsztatowy,
  • inwentaryzacje,
  • przedmiary, kosztorysy,
  • projekt wnętrz,
  • aranżacje

Powrót do listy usług