Usługi

Zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia, a co za tym idzie rentowności inwestycji. Zaczynając od wstępnego oszacowania, przez kontrolę i monitorowanie, niezbędną optymalizację w trakcie realizowania projektu, aż po końcowe rozliczenie – na każdym etapie powinno się dokładnie nadzorować przepływy i stan budżetu. Zadanie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej, ale również znajomości aktualnej kondycji rynku. Dlatego warto zapewnić zewnętrzne zarządzanie kosztami inwestycji.

Cost Management to nie tylko wycena realizacji projektu. REACON proponuje Państwu kompleksową usługę, która obejmuje opracowanie, stałą weryfikację i kontrolę oraz optymalizację i czytelne , a także zrozumiałe dla inwestora podsumowanie całościowych kosztów. Zadaniem REACON jest zwiększenie rentowności przedsięwzięcia oraz ustalenie optymalnego budżetu, który spełnia wszelkie oczekiwania i założenia klienta. Specjaliści z działu finansowego REACON zajmują się  finansami podczas całego procesu inwestycyjnego – od zakupu nieruchomości, przez projektowanie, realizację, aż do rozliczenia końcowego projektu.

Przewidywanie i szacowanie ryzyk oraz bieżąca kontrola kosztów to podstawowe działania w przypadku realizowania każdej inwestycji. Podejście specjalistów z REACON do zarządzania kwestiami finansowymi wynika z prawdziwego zaangażowania w wypracowanie maksymalnego zwrotu dla klientów. Podstawą efektywności REACON jest przede wszystkim doświadczony zespół, dbający zawsze o interesy i dobre imię inwestora.

Wykwalifikowani eksperci stale szacują ryzyko i minimalizują wpływ ewentualnych zagrożeń. Prognozy i szacunki kosztów są przedstawiane i aktualizowane na bieżąco dla każdego rodzaju projektu, w wielu różnych sektorach. Przekłada się to na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji oraz na brak problemów na poszczególnych etapach wykonawstwa, a także niejednokrotnie na wymierne oszczędności dla inwestora.

Przygotowanie budżetu inwestycji | analiza

Dzięki ścisłej współpracy  z przedstawicielami instytucji finansujących – klienci mają pewność, że ryzyko związane z przestojem, spowodowanym problemami z płatnościami, jest ograniczone do minimum.

REACON wspiera  profesjonalne przygotowanie budżetu inwestycji – analiza stworzona przez specjalistów pozwala zminimalizować ryzyko wszelkich nieplanowanych wydatków. Dzięki prowadzonej optymalizacji kosztów inwestorzy mieszczą się w założonych budżetach, a często również oszczędzają pieniądze, które mogą przeznaczyć na inne projekty.

Analiza ryzyka

Każde przedsięwzięcie budowlane wymaga dokładnego oszacowania kosztów już na etapie planowania projektu. REACON zajmuje się m.in. przygotowaniem budżetu inwestycji dla swoich klientów. Analiza ryzyka dostarcza praktycznych informacji, które pozwalają efektywnie planować przepływy środków finansowych. Identyfikacja potencjalnych niekorzystnych zdarzeń, mogących wpłynąć na Cash Flow organizacji, jest niezwykle ważne.

Dzięki wsparciu profesjonalistów  inwestorzy są w stanie podejmować lepsze decyzje zakupowe i szybciej oceniać oferty wykonawców i dostawców. Odpowiednie przygotowanie do realizacji określonego projektu ma również wpływa na jego ostateczną jakość, termin ukończenia prac oraz zadowolenie przyszłych najemców lub użytkowników. Budżet inwestycji przygotowany przez doświadczonych specjalistów REACON ma znaczący wpływ na opłacalność przedsięwzięcia. Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania owocnej współpracy.

 

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów to stały element realizacji każdego projektu. REACON świadczy usługi z zakresu Value Engineering na każdym etapie procesu inwestycyjnego, opierając się na sprawdzonych procedurach, profesjonalnych modelach kosztów oraz precyzyjnych i aktualnych danych rynkowych.

Specjaliści REACON posiadają bogate doświadczenie w ustalaniu szczegółowych kosztorysów i całościowych budżetów inwestycji. Wybierają rozwiązania optymalne pod względem finansowym, dokładnie przewidując, jak ogólne zamierzenia projektowe i cele klienta mogą wpłynąć na ostateczny bilans inwestycji. Kontrolują Cash Flow w oparciu o sporządzony harmonogram realizacji projektu. Prowadzą ciągłą analizę ryzyka poszczególnych działań i w oparciu o zebrane dane i rekomendują rozwiązania, po których następuje uzgodniona z klientem optymalizacja kosztów.

Wynik działań związanych z prowadzonym procesem Value engineering przedstawiany jest w miesięcznych raportach kosztowych uwzględniających postęp prac, wykorzystanie środków, zgodność z przyjętymi założeniami oraz ciągłe monitorowanie i szacowanie ryzyka. Dzięki temu możliwa jest nieustanna kontrola budżetu, minimalizowanie zagrożenia i błyskawiczne reagowanie w przypadku jakichkolwiek komplikacji.

Kluczowe procesy | cost management

 • przygotowanie wstępnego, szacunkowego budżetu inwestycji,
 • opracowanie budżetu szczegółowego w oparciu o dokumentację projektową i standardy wykończenia obiektu,
 • sporządzenie harmonogramu kosztów (cash-flow) w oparciu o harmonogram realizacji inwestycji,
 • kontrola kosztów na etapie przetargu i realizacji – roboty zamienne, dodatkowe, bilansowanie robót zaniechanych, etc.
 • weryfikacja i akceptacja miesięcznych przerobów wykonawcy,
 • rekomendowanie płatności częściowych,
 • współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących,
 • analiza i zestawienie ryzyk mających wpływ na koszt realizacji,
 • sporządzanie miesięcznych raportów kosztowych z uwzględnieniem postępu robót,
 • oszacowanie kosztów końcowych projektu,
 • uzgodnienie i rozliczenie końcowe inwestycji.
Powrót do listy usług